Recent Post

ফোস্কা উদ্ভেদের (Vesicles) চিকিৎসা ও ৫৭ টি লক্ষণ।

ফোস্কা উদ্ভেদঃ ত্বকের পাতলা আবরণের নিচে তরল ফ্লুইড সঞ্চিত হয়ে যে উদ্ভেদের জন্ম হয় তাকে ফোস্কা উদ্ভেদ বলে। এর ফলে প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বালা, ক্ষত ও মারাত্বক অবস্থা হতে পারে। এ রোগের বৈশিষ্ট্য সমূহ বুঝতে হলে নিচে দেয়া লক্ষণ সমূহ পড়তে হবে।

চিকিৎসাঃ নিম্নে বর্ণিত লক্ষণ ও তার ঔষধ সমূহ প্রাথমিক ভাবে বিবেচনায় নিয়ে সফল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা সম্ভব।

ঔষধ প্রয়োগ সম্পর্কিত সাবধানতা

 

ফোস্কা উদ্ভেদের রুব্রিক ও ঔষধ সমূহঃ

 1. ফোস্কা উদ্ভেদ VESICLES, eruptions (121) 1 agar, 1 alum, 1 am-c, 2 am-m, 2 anac, 1 anthr, 2 ant-c, 2 ant-t, 1 arg-m, 1 arn, 3 ARS, 1 aur, 2 bar-c, 2 bell, 2 bov, 2 bry, 2 bufo, 1 calad, 2 calc, 1 calc-p, 2 calc-s, 1 cann-s, 3 CANTH, 1 caps, 3 CARB-AC, 2 carb-an, 2 carbn-s, 1 carb-v, 3 CAUST, 1 cham, 2 chin, 1 chin-ar, 2 cic, 1 cist, 3 CLEM, 1 cocc, 1 com, 1 con, 1 cop, 2 corn, 1 crot-h, 3 CROTO-T, 1 cupr-ar, 1 cycl, 1 dig, 3 DULC, 3 EUPH, 2 fl-ac, 2 graph, 1 grin, 2 hell, 2 hep, 1 hyos, 1 ign, 2 iris, 2 jug-r, 1 kali-ar, 2 kali-bi, 2 kali-c, 2 kali-chl, 2 kali-i, 2 kali-n, 2 kali-s, 2 kreos, 1 lac-c, 3 LACH, 2 lact, 1 laur, 2 lyc, 2 mag-c, 3 MANC, 1 mang, 2 merc, 2 merc-c, 2 mez, 1 nat-ar, 3 NAT-C, 3 NAT-M, 2 nat-p, 1 nat-s, 3 NIT-AC, 1 olnd, 1 op, 1 osm, 2 petr, 1 ph-ac, 3 PHOS, 1 plat, 1 plb, 2 psor, 2 puls, 3 RAN-B, 2 ran-s, 1 rheum, 3 RHUS-T, 2 rhus-v, 2 rumx, 1 ruta, 1 sabad, 2 sabin, 1 sal-ac, 1 sars, 2 sec, 2 sel, 1 seneg, 2 sep, 2 sil, 1 spig, 1 spong, 2 squil, 1 staph, 1 stram, 3 SULPH, 1 sul-ac, 1 tarax, 2 tell, 1 ter, 1 thuj, 1 verat, 1 vip, 1 zinc
 2. ফোস্কা উদ্ভেদ, কালো VESICLES, eruptions black (7) 2 anthr, 1 arg-n, 3 ARS, 3 LACH, 1 nat-c, 1 petr, 1 vip
 3. ফোস্কা উদ্ভেদ, রক্ত পূর্ণ VESICLES, eruptions blood, filled with (15) 2 ail, 3 ARS, 1 aur, 1 bry, 1 camph, 1 canth, 1 carb-ac, 1 fl-ac, 1 graph, 1 kali-p, 3 LACH, 1 nat-c, 2 nat-m, 2 sec, 1 sulph
 4. ফোস্কা উদ্ভেদ, নীলাভ VESICLES, eruptions bluish (8) 2 anthr, 3 ARS, 1 bell, 1 con, 3 LACH, 3 RAN-B, 1 rhus-t, 1 vip
 5. ফোস্কা উদ্ভেদ, বাদামী বর্ণের VESICLES, eruptions brown (9) 1 anag, 1 ant-c, 1 carb-v, 1 lyc, 1 mez, 1 nit-ac, 1 phos, 1 sep, 1 thuj
 6. ফোস্কা উদ্ভেদ, জ্বালাকর VESICLES, eruptions burning (38) 1 agar, 1 am-c, 1 am-m, 2 anac, 1 anag, 1 ars, 1 aur, 2 bar-c, 1 bov, 1 calc, 1 carb-ac, 1 caust, 2 croto-t, 1 graph, 1 guare, 1 hep, 1 kali-n, 1 lach, 1 mag-c, 1 mag-m, 1 mang, 1 merc, 2 mez, 2 mur-ac, 1 nat-c, 1 nat-m, 1 nit-ac, 1 phos, 1 plat, 2 ran-b, 1 rhus-t, 1 seneg, 1 sep, 1 sil, 2 spig, 1 spong, 1 staph, 1 sulph
 7. ফোস্কা উদ্ভেদ, কাছাকাছি একত্রীত VESICLES, eruptions close to each other (3) 1 ran-b, 1 rhus-t, 1 verat
 8. ফোস্কা উদ্ভেদ, ঠাণ্ডা বাতাসে VESICLES, eruptions cold air (1) 2 dulc
 9. ফোস্কা উদ্ভেদ, অনেকগুলো উদ্ভেদ একীভূত VESICLES, eruptions confluent (5) 1 alum, 2 cic, 1 phel, 1 rhus-t, 2 sulph
 10. ফোস্কা উদ্ভেদ, আক্ষেপের পুর্বে VESICLES, eruptions convulsions, before (1) 1 cic
 11. ফোস্কা উদ্ভেদ, ফেটে ভেঙ্গেপড়ে VESICLES, eruptions cracked, breaking (5) 2 bry, 2 crot-h, 2 lach, 1 phos, 2 vip
 12. ফোস্কা উদ্ভেদ, কাটছে এমন ম্যথা VESICLES, eruptions cutting (1) 1 graph
 13. ফোস্কা উদ্ভেদ, গঠন গত ভাবে উপরিস্তর ক্ষয় যুক্ত VESICLES, eruptions denuded surface, forming on (3) 1 anag, 1 rhus-t, 1 staph
 14. ফোস্কা উদ্ভেদ, টেনে ধরার মত বেদনা দায়ক VESICLES, eruptions drawing, painful (1) 1 clem
 15. ফোস্কা উদ্ভেদ, শুষ্ক VESICLES, eruptions dry (1) 1 rhus-t
 16. ফোস্কা উদ্ভেদ, পচনশীল ক্ষত VESICLES, eruptions gangrenous (11) 2 ars, 1 bell, 2 bufo, 2 camph, 1 carb-v, 3 LACH, 1 mur-ac, 2 ran-b, 2 sabin, 2 sec, 1 sil
 17. ফোস্কা উদ্ভেদ, আঙ্গুরের মত VESICLES, eruptions grape shaped (2) 1 bufo, 1 rhus-t
 18. ফোস্কা উদ্ভেদ, থোকা থোকা VESICLES, eruptions grouped (2) 1 rhus-v, 1 sulph
 19. ফোস্কা উদ্ভেদ, শক্ত VESICLES, eruptions hard (4) 1 lach, 1 ph-ac, 1 phos, 1 sil
 20. ফোস্কা উদ্ভেদ, রোদের উত্তাপে VESICLES, eruptions heat of sun, as from (1) 1 clem
 21. ফোস্কা উদ্ভেদ, সেঁতসেঁতে VESICLES, eruptions humid (11) 1 hell, 1 hep, 1 lach, 1 mang, 2 merc, 1 phos, 1 ran-b, 1 ran-s, 3 RHUS-T, 1 sulph, 1 vip
 22. ফোস্কা উদ্ভেদ, প্রদাহিত VESICLES, eruptions inflamed (9) 1 am-m, 1 anac, 1 bar-c, 1 bell, 2 croto-t, 1 dulc, 1 kali-n, 1 rhus-t, 1 rhus-v
 23. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত VESICLES, eruptions itching (29) 1 aeth, 1 am-c, 1 am-m, 2 anac, 1 ant-c, 1 ant-t, 1 apis, 1 ars-h, 1 bry, 3 CALC, 2 canth, 2 carb-ac, 1 caust, 1 croto-t, 1 daph, 2 fl-ac, 2 graph, 2 jug-r, 2 lach, 1 mag-c, 2 mez, 2 nat-c, 2 rhus-t, 2 rumx, 1 sel, 2 sep, 1 sil, 1 sulph, 1 tell
 24. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, পুরাতন ক্ষতের চারিদিকে VESICLES, eruptions itching around old scars (1) 2 fl-ac
 25. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, ঠাণ্ডা বাতাসে VESICLES, eruptions itching cold air, in (1) 2 rumx
 26. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, সন্ধ্যায় VESICLES, eruptions itching evening (1) 1 kali-c
 27. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, রাতে VESICLES, eruptions itching night (1) 2 graph
 28. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, অনাবৃত অবস্থায় VESICLES, eruptions itching uncovered, when (1) 2 rumx
 29. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, উষ্ণ বিছানায় থাকাকালে VESICLES, eruptions itching warm, bed, in (1) 1 aeth
 30. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানি যুক্ত, উষ্ণ ঘরে VESICLES, eruptions itching warm, room (1) 1 apis
 31. ফোস্কা উদ্ভেদ, মিলারি VESICLES, eruptions milary (1) 1 acon
 32. ফোস্কা উদ্ভেদ, বেদনাদায়ক VESICLES, eruptions painful (4) 1 bell, 1 clem, 1 kali-c, 1 phos
 33. ফোস্কা উদ্ভেদ, বেদনাদায়ক, যেন ক্ষতকর VESICLES, eruptions painful, as if ulcerated (2) 1 mez, 1 mur-ac
 34. ফোস্কা উদ্ভেদ, বেদনাদায়ক, যেন ক্ষতকর, তীর বা গুলি বিদ্ধবৎ বেদনা VESICLES, eruptions painful, as if ulcerated shooting pains (1) 2 nat-c
 35. ফোস্কা উদ্ভেদ, বেদনা শূন্য VESICLES, eruptions painless (2) 1 stront-c, 1 sulph
 36. ফোস্কা উদ্ভেদ, খোলস উঠে VESICLES, eruptions peeling off (3) 2 bry, 1 puls, 1 rhus-t
 37. ফোস্কা উদ্ভেদ, ক্ষতকর ফোস্কা VESICLES, eruptions phagedenic (18) 1 am-c, 1 ars, 1 bor, 2 calc, 1 caust, 1 cham, 1 clem, 1 graph, 1 hep, 1 kali-c, 2 mag-c, 1 merc, 1 nat-c, 2 nit-ac, 2 petr, 1 sep, 2 sil, 2 sulph
 38. ফোস্কা উদ্ভেদ, লাল VESICLES, eruptions red (14) 2 ant-c, 1 calc-p, 1 cic, 1 crot-h, 1 cycl, 1 fl-ac, 1 lach, 1 mang, 1 merc, 1 nat-c, 2 nat-m, 1 ol-an, 1 sil, 1 valer
 39. ফোস্কা উদ্ভেদ, চারিদিকে লাল VESICLES, eruptions red areola (12) 1 anac, 2 calc, 1 cann-s, 1 crot-h, 1 croto-t, 1 kali-c, 1 kali-chl, 2 nat-c, 1 sil, 1 sulph, 1 tab, 1 vip
 40. ফোস্কা উদ্ভেদ, চুলকানোর পরে VESICLES, eruptions scratching, after (36) 2 am-c, 2 am-m, 1 ant-c, 1 ars, 1 bar-c, 1 bell, 1 bry, 1 calc, 1 caust, 1 chin, 2 cycl, 1 dulc, 1 graph, 1 grat, 2 hep, 1 kali-ar, 1 kali-c, 1 kreos, 3 LACH, 1 laur, 1 mag-c, 1 mang, 1 merc, 1 nat-c, 1 nat-m, 1 nicc, 1 ol-an, 2 phos, 2 ran-b, 3 RHUS-T, 1 sabin, 1 sars, 1 sel, 1 sep, 1 spong, 2 sulph
 41. ফোস্কা উদ্ভেদ, চর্মক্লেদ যুক্ত VESICLES, eruptions scurfy (9) 1 anac, 1 hell, 1 kali-bi, 1 nat-c, 1 nat-m, 1 nit-ac, 1 ran-b, 1 sil, 1 sulph
 42. ফোস্কা উদ্ভেদ, ছোট ছোট VESICLES, eruptions small (12) 1 am-m, 1 cann-s, 1 fl-ac, 1 graph, 1 hell, 1 lach, 1 mang, 1 merc, 1 nat-m, 1 nit-ac, 1 rhus-t, 1 thuj
 43. ফোস্কা উদ্ভেদ, একুইট যন্ত্রনাকর VESICLES, eruptions smarting (15) 1 con, 1 graph, 1 hell, 1 mag-c, 1 mang, 1 nat-c, 1 ph-ac, 1 phel, 1 plat, 1 rhod, 1 rhus-t, 1 rhus-v, 1 sil, 1 staph, 1 thuj
 44. ফোস্কা উদ্ভেদ, দাগ যুক্ত ও আচ্ছাদিত VESICLES, eruptions spots, covered with (6) 1 dulc, 1 iod, 1 lach, 1 merc, 1 rhus-t, 1 spong
 45. ফোস্কা উদ্ভেদ, দাগ যুক্ত ও আচ্ছাদিত, লেগে থাকার মত VESICLES, eruptions spots, covered with leaving (1) 1 caust
 46. ফোস্কা উদ্ভেদ, হুল ফুটার ন্যায় ব্যথা VESICLES, eruptions stinging (10) 1 am-c, 1 calc, 1 cham, 1 croto-t, 1 nat-m, 3 NIT-AC, 1 sil, 1 spong, 2 staph, 2 tell
 47. ফোস্কা উদ্ভেদ, সুডামিনা VESICLES, eruptions sudamina (28) 2 acon, 1 am-m, 1 apis, 1 am-c, 1 ars, 1 bell, 2 bry, 1 cact, 1 canth, 1 cent, 1 chin-s, 1 croto-t, 1 graph, 2 hep, 1 hura, 1 lac-c, 1 lach, 1 led, 3 NAT-M, 1 ph-ac, 2 piloc, 1 raph, 3 RHUS-T, 2 spong, 1 sul-ac, 1 syzyg, 1 urt-u, 1 valer
 48. ফোস্কা উদ্ভেদ, রোদ লাগার ফলে VESICLES, eruptions sun, from exposure to (6) 1 acon, 1 camph, 2 kali-i, 1 sol, 1 sol-t, 2 staph
 49. ফোস্কা উদ্ভেদ, পেকে ত্তঠে VESICLES, eruptions suppurating (19) 2 am-m, 1 aur, 1 bov, 1 calc, 1 carb-v, 1 graph, 1 mag-c, 2 nat-c, 1 nit-ac, 1 petr, 1 phos, 1 puls, 1 ran-b, 1 ran-s, 1 rhus-t, 1 sars, 1 sulph, 1 vip, 1 zinc
 50. ফোস্কা উদ্ভেদ, টান টান ভাবযুক্ত VESICLES, eruptions tensive (6) 1 am-m, 1 kali-n, 1 mag-c, 1 mag-m, 1 mur-ac, 1 nat-c
 51. ফোস্কা উদ্ভেদ, আলোকভেদ্য VESICLES, eruptions transparent (8) 1 con, 1 kali-c, 1 lach, 2 mag-c, 1 mag-m, 1 mang, 1 merc, 2 ran-b
 52. ফোস্কা উদ্ভেদ, ক্ষতকর VESICLES, eruptions ulcerated (9) 2 calc, 1 caust, 2 clem, 1 cupr-ar, 1 graph, 2 merc, 1 nat-c, 3 SULPH, 2 zinc
 53. ফোস্কা উদ্ভেদ, পানিসিক্ত VESICLES, eruptions watery (21)   1 ars, 2 bell, 1 bov, 1 canth, 1 clem, 1 cupr, 1 graph, 1 kali-c, 1 kali-n, 1 merc, 1 nat-c, 1 ol-an, 1 plat, 1 plb, 2 rhus-t, 1 rhus-v, 1 sec, 2 sulph, 1 tab, 1 vip, 1 zinc
 54. ফোস্কা উদ্ভেদ, সাদা VESICLES, eruptions white (20) 1 am-c, 1 berb, 1 cann-s, 1 caust, 1 clem, 1 con, 1 graph, 1 hell, 1 hep, 2 kali-chl, 2 lach, 2 merc, 1 mez, 2 nat-c, 1 phos, 1 rhus-t, 1 sabad, 1 sulph, 2 thuj, 1 valer
 55. ফোস্কা উদ্ভেদ, ক্ষতের চারিদিকে VESICLES, eruptions wound, around a (2) 2 lach, 1 rhus-t
 56. ফোস্কা উদ্ভেদ, হলুদ বর্ণের VESICLES, eruptions yellow (38) 2 agar, 1 am-m, 1 anac, 1 anag, 1 ant-c, 1 anthr, 1 ars, 1 bufo, 1 calc-p, 1 carbn-s, 1 chel, 1 cic, 1 clem, 1 com, 1 crot-h, 1 croto-t, 3 DULC, 2 euphr, 2 hydr, 2 kali-n, 1 kreos, 1 lach, 2 manc, 2 merc, 1 mur-ac, 1 nat-c, 1 nat-s, 1 ph-ac, 1 psor, 1 ran-b, 1 ran-s, 1 raph, 3 RHUS-T, 2 rhus-v, 1 sep, 1 sulph, 1 tab, 1 vip
 57. ফোস্কা উদ্ভেদ, হলুদ বর্ণ দাগ যুক্ত VESICLES, eruptions yellow yellow, spots (5) 1 cur, 1 lyc, 1 nux-v, 1 sep, 1 sulph

 

লক্ষণ সমূহের তথ্য সূত্রঃ মার্ফি রেপার্টরি।

এ পোস্টটি প্রথম পাতায় উল্লেখিত “ফোস্কা উদ্ভেদ Skin, VESICLES, eruptions” পরিচ্ছেদের বর্ণনা। সকলকে অনুরোধ করব চর্ম রোগের প্রথম পাতাটি পড়ার জন্য

নোটঃ  যে ঔষধের নামের পার্শে ৩ লিখা আছে তা প্রথম গ্রেড, ২ হলে দ্বিতীয় গ্রেড, ১ হলে তৃতীয় গ্রেড এর ঔষধ বুঝতে হবে।   সফল চিকিৎসা পেতে অথবা চিকিৎসা দিতে লিংকে ক্লিক করে বর্ণনাটি পড়ুন।

 

 

About The Author

M.D (AMCC, Kolkata, India) M.M (B.M.E.B) D.H.M.S (B.H.B)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *